Plots- en laatdoofheid

Onder plotsdoofheid verstaat men in relatief korte tijd doof worden. Als iemand na een periode van toenemende slechthorendheid geleidelijk doof geworden is, wordt er gesproken van laatdoofheid.
Plots- en laatdoofheid zijn echter niet hetzelfde als ouderdomslechthorendheid. Plotseling of meer geleidelijk doof worden kan in principe iedereen overkomen, op elke leeftijd.

Let op: vanuit de zorgverzekering worden voor plots- en laat dove personen, geen hulpmiddelen vergoed.

Hulpmiddelen die vaak toegepast worden zijn:

Laatste nieuws

Schrijf je in!  Naam

  E-mail

  Kies er één of beiden

  x Logo: Shield Security
  Deze Site Is Beveiligd Door
  Shield Security