Ontwikkelingsachterstand

Een kind heeft een algehele ontwikkelingsachterstand wanneer hij de beschreven mijlpalen (zoals grijpen, omrollen, zitten, praten en lopen) niet haalt op de leeftijd waarop dit gebruikelijk is. Een kind ontwikkelt zich op verschillende gebieden, zoals spraak, grove en fijne motoriek, sociale vaardigheden en leervermogen. Als er sprake is van een achterstand in de bewegingsmogelijkheden, noemen dokters deze achterstand een motorische retardatie. Als ook de spraakontwikkeling of de sociaal emotionele ontwikkeling achterloopt, spreekt men van psychomotorische retardatie. Ieder kind ontwikkelt zich individueel, daarom wordt in het onderzoek naar de ontwikkeling een ruime marge genomen, voor er van een achterstand wordt gesproken.

Laatste nieuws

Schrijf je in!    Naam

    E-mail

    Kies er één of beiden