Een kind heeft een algehele ontwikkelingsachterstand wanneer hij de beschreven mijlpalen (zoals grijpen, omrollen, zitten, praten en lopen) niet haalt op de leeftijd waarop dit gebruikelijk is.

Een kind ontwikkelt zich op verschillende gebieden, zoals spraak, grove en fijne motoriek, sociale vaardigheden en leervermogen. Als er sprake is van een achterstand in de bewegingsmogelijkheden, noemen dokters deze achterstand een motorische retardatie. Als ook de spraakontwikkeling of de sociaal emotionele ontwikkeling achterloopt, spreekt men van psychomotorische retardatie. Ieder kind ontwikkelt zich individueel, daarom wordt in het onderzoek naar de ontwikkeling een ruime marge genomen, voor er van een achterstand wordt gesproken.

Spraak en taal
Een baby probeert contact te maken door te lachen en te huilen. Als het kind ouder wordt, zal hij proberen om met woorden contact te zoeken en emoties te uiten. Praten is een belangrijk onderdeel om contact te maken met iemand anders. Een kind kan leren praten door een taal te leren en is daardoor in staat om informatie uit te wisselen. Een gedachte ontstaat in de hersenen en kan door taal worden overgebracht.

 

Laatste nieuws

Schrijf je in!


Naam

E-mail

Kies er één of beiden

x Logo: Shield
Deze Site Is Beveiligd Door
Shield