Parkinson

Parkinson

Parkinson is een ziekte, waarbij zenuwcellen in de middenhersenen langzaam afsterven. Deze zenuwcellen produceren de stof ‘Dopamine’, ook wel ‘boodschapperstof” genoemd, die er voor zorgt dat het lichaam de goede “bevelen” krijgt om de opdrachten van de hersenen uit te voeren. De ziekte is progressief, dat wil zeggen dat de symptomen gaandeweg ernstiger worden. Het spreken en schrijven wordt door deze ziekte ook aangetast, waardoor een communicatiehulpmiddel hulp kan bieden om communicatie mogelijk te maken.

x Logo: Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security