Sponsors gezocht voor goede doel

Commap heeft in januari een bezoek gebracht aan Bali. Voor één cliënt zijn we op zoek naar sponsors. Het gaat om Aju een jongedame van 25 jaar, die zwaar verlamd is. Ze kan enkel haar linkervoet nog een beetje bewegen. Hiermee maakt ze schilderijen en tekeningen. Ze kan niet spreken en communiceren is erg moeilijk. Met haar ogen kan ze ja en nee aangeven.

Tijdens ons bezoek hebben we geoefend met een DuoPraat tablet die ze met haar tenen kan bedienen. Dit geeft haar de mogelijkheid om te gaan communiceren met haar familie en ook zelf haar schilderijen te gaan verkopen aan toeristen om op die manier in haar eigen inkomsten te gaan voorzien.

We zoeken sponsors om mee te helpen de tablet met spraaksoftware te kunnen vergoeden en om door een lokale timmerman een kastje te timmeren waarop de tablet gemonteerd wordt en zo tegen diefstal te beveiligen. Ter plekke is er ondersteuning van een Nederlandse vrijwilliger die er op gaat toezien dat ze blijvend en goed met de apparatuur kan werken.

De totale kosten komen op € 1.865.  Ons doel is om dit rond juni 2016 gereed te hebben.

Wil je meehelpen? Elke gift is welkom. Bedrijven met een sponsoring van € 100,- of meer zullen op deze pagina worden genoemd. Dit kun je doen door een bedrag over te maken op rekeningnummer NL 33 INGB 0676 2739 20.

Commap doet een start inleg van € 250. Wat doe jij?

 

Locked-In Syndroom

Locked-In Syndroom

 

“Als praten weer mogelijk is…”

Communicatie is belangrijk in het dagelijkse leven. Voor mensen met het Locked-in Syndroom is praten plotseling onmogelijk. Commap biedt communicatieapparatuur waardoor “praten” weer mogelijk wordt. We zijn gespecialiseerd in maatwerk communicatiehulpmiddelen, alarmering en omgevingsbediening. Vooral bij een aandoening zoals Locked-in syndroom, waar communicatie ineens geen optie meer lijkt, is maatwerk en persoonlijke aandacht essentieel.

Bedienen, Alarmeren en Communiceren
Wanneer het bedienen van een computer of alarmering met standaardapparatuur niet meer lukt, zijn er verschillende oplossingen zoals:

De MMS en de MMS Sound. Dit zijn schakelaars die worden geactiveerd met minimale kleine bewegingen en sinds kort ook met geluid/klanken. De schakelaar kan gebruikt worden om een computer te bedienen, maar werkt ook als alarmering. Commap is de enige in Nederland die dit systeem aanbiedt.
Met Brainfingers kan men de computer bedienen via aangezichtsspieren en hersensignalen. Zelfs als bewegen onmogelijk is geworden kan dit systeem uitkomst bieden.

Wij kijken graag naar wat iemand nog wèl kan!

 

Wil je vrijblijvend informatie of advies? Bel ons gerust op 0413- 28 70 52 of stuur een e-mail naar info@commap.nl.

Commap-jaardag
Commap organiseert een keer per jaar een gratis informatiemarkt voor mensen met LIS (Locked-in Syndroom) en NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel) en hun naasten, waar diverse communicatie hulpmiddelen en alarmeringssystemen te zien zijn en je mag ze zelf uitproberen! Domotica (huisautomatisering), robotica (systeembediening d.m.v. hulpmiddel of robot) en BCI (bediening d.m.v. hersengolven), alles komt aan de orde.
Het is een dag waarop je andere lotgenoten kunt ontmoeten. De informatiemarkt is tevens voor logopedisten, ergotherapeuten en andere geïnteresseerden. Je kunt ervaringen uitwisselen, inspiratie opdoen uit verhalen van anderen en steun vinden voor wat jou op dat moment bezighoudt. De Commap-jaardag wordt ruim van tevoren aangekondigd via een persoonlijke mail, onze nieuwsbrief en social media.

*Meer informatie over het Locked-In Syndroom (LIS) vind je hier: Bron: http://www.locked-in.nl/  Bron: https://www.stichtingunlocked.nl/

Laatste nieuws

Schrijf je in!  Naam

  E-mail

  Kies er één of beiden

  LIS-bijeenkomst

  Op zaterdag 31 mei vond de LIS-bijeenkomst (lotgenotentreffen) plaats. Deze bijeenkomst was in Wychen.
  Voor meer info: zie www.lockedin.nl