Downsyndroom

Down syndroom

Het Down syndroom is een aangeboren afwijking. Het ontstaat door een afwijking in het erfelijk materiaal. Elk mens heeft normaliter 46 chromosomen. Deze bevatten de genen die samen alle erfelijke eigenschappen van de mens bepalen. Chromosoom 21 is in alle cellen van het lichaam in tweevoud aanwezig, maar bij het Down syndroom is het in drievoud aanwezig. Daardoor heeft iemand met Down syndroom 47 in plaats van 46 chromosomen. Deze chromosomen zijn in het gehele lichaam aanwezig. Daardoor beïnvloedt Down zowel verschillende lichamelijke kenmerken als verstandelijke vermogens.

Andere namen voor het Down syndroom zijn het syndroom van Down en trisomie 21 (tri betekent drie en soma betekent lichaampje).

Hulpmiddelen die vaak toegepast worden zijn:

Laatste nieuws

Schrijf je in!    Naam

    E-mail

    Kies er één of beiden