Aangepaste toetsenborden

Aangepaste toetsenborden

Heb je moeite met het bedienen van een standaard toetsenbord? Dan zijn er aangepaste toetsenborden en andere alternatieven.

Instellingen Soms is het voldoende om de toetsenbordinstellingen te wijzigen op het standaard toetsenbord. Er zijn verschillende instellingen beschikbaar via de configuratieschermen van Windows en Mac. Hierdoor kan bijvoorbeeld de reactie van de toetsaanslagen of de herhaalvertraging gewijzigd worden. Zo wordt voorkomen dat een letter meerdere keren wordt herhaald, wanneer deze langere tijd wordt ingedrukt. Wanneer je filtertoetsen inschakelt, dan worden korte of herhaalde toetsaanslagen genegeerd of vertraagd. Het gebruik van “plaktoetsen” kan zinvol zijn wanneer je het toetsenbord met één hand gebruikt, of het lastig vindt om twee toetsen tegelijk in te drukken. Met deze functie kun je toetscombinaties met Shift, Ctrl en Alt na elkaar indrukken.

Vergroot toetsenbord Heb je een visuele beperking of problemen met de fijne motorische handelingen? Dan kan een vergroot toetsenbord geschikt zijn. De toetsen van een vergroot toetsenbord zijn extra groot en vaak met grote letters bedrukt.

Verkleind toetsenbord Heb je weinig kracht en een klein bereik? Dan kan een verkleind toetsenbord geschikt zijn. De toetsen zijn dicht bij elkaar geplaatst en (wanneer je dit wenst) kleiner. De kleine toetsen zijn soms zo licht bedienbaar dat je ze kunt bedienen met een stick voor vinger, hand, mond of hoofd.

Afdekraster Heb je een beperkte coördinatie? Dan kan het toetsenbord voorzien worden van een afdekraster. Het raster zorgt ervoor dat de toetsen dieper komen te liggen, waardoor je je handen op het toetsenbord kunt laten rusten. Je voorkomt hiermee het ongewenst indrukken van de toetsen en het is gemakkelijker om één toets afzonderlijk in te drukken. Afdekrasters zijn er voor alle soorten toetsenborden.

Indeling en bedrukking Een toetsenbord kan op verschillende manieren ingedeeld en bedrukt zijn. De meesten hebben een qwerty-indeling. Sommige mensen vinden een toetsenbord met abc-indeling fijn. De diverse kleuren van de toetsen kunnen helpen om onderscheid te maken tussen klinkers, medeklinkers, cijfers en functietoetsen. Het gebruik van de  diverse kleuren op de toetsen is ook fijn voor mensen met een visuele beperking.

Ergonomie Een ergonomisch toetsenbord bevordert een goede werkhouding. Een toetsenbord met een deelbare linker- en rechterhelft zorgt ervoor dat de handen een natuurlijkere houding hebben en de spierspanning op de onderarmen verminderd wordt.

Schermtoetsenbord Heb je onvoldoende handfunctie? Dan kun je gebruik maken van het schermtoetsenbord met behulp van een hoofdmuis, schakelaar of oogbesturing. Windows, Mac en Android hebben standaard een schermtoetsenbord, maar deze is vaak niet bruikbaar voor mensen met een beperking. Een geavanceerd schermtoetsenbord heeft een lay-out die persoonlijk aanpasbaar is voor wat betreft lettertype, (letter)grootte, kleur en toetsindeling. Het toetsenbord kan voorzien worden van een woordvoorspeller om de invoer te versnellen. Ook is het mogelijk om zinnen, toetscombinaties of macro’s te programmeren, zodat met behulp van één toets een zin kan worden getypt of een programma wordt opgestart.

Lichtvlekbediend toetsenbord Een lichtvlekbediend toetsenbord wordt bediend met behulp van een laseraanwijzer, die bijv. aan het hoofd of om de pols gedragen wordt. Een toets wordt geactiveerd door deze een bepaalde tijd te belichten. Dit toetsenbord staat rechtop, zodat de toetsen goed gezien en aangewezen kunnen worden. Er kan tekst worden ingevoerd, maar ook de muiscursor kan bestuurd worden. Voor de bediening van de toetsen zijn slechts zeer beperkte bewegingen nodig dus geen kracht.

Spraakherkenning Heb je RSI, hoge dwarslaesie of een beperkte handfunctie? Dan is spraakherkenning wellicht iets voor jou. Dit is een techniek waarbij het toetsenbord en de muis vervangen worden door de stem. Door middel van je stem kun je teksten dicteren, e-mailen, programma’s opstarten en afsluiten, menu’s bedienen, webpagina’s openen en de muispijl bedienen.

Training Voor het leren werken met spraakherkenning is training heel belangrijk. Commap biedt spraakherkenning daarom altijd aan in combinatie met enkele dagdelen training.

Commap folder Algemeen

Laatste nieuws

Schrijf je in!    Naam

    E-mail

    Kies er één of beiden