Commap heeft in januari een bezoek gebracht aan Bali. Voor één cliënt zijn we op zoek naar sponsors. Het gaat om Aju een jongedame van 25 jaar, die zwaar verlamd is. Ze kan enkel haar linkervoet nog een beetje bewegen. Hiermee maakt ze schilderijen en tekeningen. Ze kan niet spreken en communiceren is erg moeilijk. Met haar ogen kan ze ja en nee aangeven.

Tijdens ons bezoek hebben we geoefend met een DuoPraat tablet die ze met haar tenen kan bedienen. Dit geeft haar de mogelijkheid om te gaan communiceren met haar familie en ook zelf haar schilderijen te gaan verkopen aan toeristen om op die manier in haar eigen inkomsten te gaan voorzien.

We zoeken sponsors om mee te helpen de tablet met spraaksoftware te kunnen vergoeden en om door een lokale timmerman een kastje te timmeren waarop de tablet gemonteerd wordt en zo tegen diefstal te beveiligen. Ter plekke is er ondersteuning van een Nederlandse vrijwilliger die er op gaat toezien dat ze blijvend en goed met de apparatuur kan werken.

De totale kosten komen op € 1.865.  Ons doel is om dit rond juni 2016 gereed te hebben.

Wil je meehelpen? Elke gift is welkom. Bedrijven met een sponsoring van € 100,- of meer zullen op deze pagina worden genoemd. Dit kun je doen door een bedrag over te maken op rekeningnummer NL 33 INGB 0676 2739 20.

Commap doet een start inleg van € 250. Wat doe jij?