Van 18-20 juni vond de 16e International Aphasia Rehabilitation Conference plaats, georganiseerd door Rijndam revalidatiecentrum en Afasienet.
Dit congres werd bezocht door wetenschappers en clinici, werkzaam op het terrein van afasie zoals logopedisten, revalidatie artsen, klinisch linguisten en (neuro)psychologen.
Het congres heeft als doel elkaar te informeren over recente onderzoeksresultaten.

x Shield Logo
This Site Is Protected By
The Shield →